woensdag, 3. februari 2010 - 12:40

Uitbreiding aantal stewards in openbaar vervoer

Maastricht

De Stuurgroep Veilig Openbaar Vervoer Limburg heeft dinsdag besloten op alle fronten maatregelen in te zetten om de veiligheid in bus en trein te verbeteren. Deze maatregelen bestaan uit, zowel uit het vergroten van toezicht door politie, stadswachten en OV-stewards, als het nemen van fysieke maatregelen in bussen en bushaltes. Bovendien gaat het om de inzet van middelen voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding.

Inmiddels zijn over het gehele vervoersgebied door Veolia 24 stewards ingezet. Deze worden in de loop van 2010 uitgebreid tot 29. Politie en gemeenten hebben inmiddels het toezicht op onveilige locaties verscherpt.

Voor de Maaslijn is een veiligheidsarrangement in ontwikkeling en dit zal meegewogen worden in de aanpak van de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer in heel Limburg. Een werkgroep, waarin onder andere ook het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg zitting neemt, zal daarvoor een plan ontwikkelen. Daarbij wordt gedacht aan een campagne waarin bewustwording en gedragsbeïnvloeding onderdeel zullen zijn. Ook zullen de ervaringen die opgedaan werden in Operatie Hartslag in Heerlen en Hector in Venlo meegenomen worden.

Reizigers in het openbaar vervoer in Limburg hebben het afgelopen jaar in een landelijk onderzoek een hoge waardering voor de kwaliteit en de veiligheid uitgesproken. Met deze maatregelen is de stuurgroep er van overtuigd dat de waardering hoog blijft, maar ook dat de pakkans aanzienlijk wordt vergroot.
Provincie:
Tag(s):