woensdag, 31. maart 2010 - 21:21

Uitkomst steekproeven gasleidingen woningen Lelystad

Lelystad

In de afgelopen jaren is in vier wijken van Lelystad ernstige roestvorming geconstateerd bij gasleidingen in de kruipruimtes. Eerder al lieten bewoners van delen van het Karveel, Gondel, Wijngaard en Kempenaar de gasleiding inspecteren en indien nodig vervangen.

Steekproeven
De gemeente heeft daarom, aan de hand van speciaal door TNO opgestelde keuringscriteria en een speciaal ontwikkeld inspectieprotocol, steekproeven uitgevoerd onder ongeveer 10% van de rijtjeswoningen gebouwd voor 1980.

Bij de steekproeven zijn geen omstandigheden gevonden die specifiek voor Lelystad zijn, waardoor de geconstateerde roestvorming optreedt. Wel is uit de steekproef een aantal risicowoningen naar voren gekomen. Het betreft ongeveer 300 woningen in de Archipel en 32 woningen in de Buitenplaats.

Inspectie gasleiding
De eigenaren van de woningen in Archipel 13, 15, 16, 17, 22, 23 en 25 en Buitenplaats 82 t/m 144 (alleen de even adressen) moeten allen hun gasleiding laten inspecteren door een erkend installateur en indien nodig de leiding laten vervangen. Deze bewoners hebben hier inmiddels een brief over ontvangen.

Woningeigenaren zelf verantwoordelijk
De steekproeven zijn uitgevoerd bij rijtjeswoningen die voor 1980 gebouwd zijn en waarvan de leidingen niet in de vloer gestort zijn. Vrijstaande woningen zijn dus onder andere niet meegenomen. Huiseigenaren zijn te allen tijden zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de gasleiding.

Het is als woningeigenaar daarom altijd verstandig om de gasleiding te laten controleren door een erkend inspecteur. Op www.lelystad.nl/gasleidingen staan TNO Toetsingscriteria die gebruikt kunnen worden door de installateur die de inspectie uitvoert.

Onderzoek gaat verder
Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Zo zijn er in Lelystad veel woningen waarvan de gasleidingen in de vloer gestort zijn. Deze zijn dus niet zomaar te inspecteren.

Daarom worden leidingen die zich geheel of gedeeltelijk in de vloer bevinden en die door Centrada in het kader van groot onderhoud bij huurwoningen worden vervangen, ook steekproefsgewijs door de gemeente geïnspecteerd. Op die manier ontstaat er gelijk een beeld over de leidingen die bij gelijksoortige eigen woningen in de vloer zijn gestort.
Provincie:
Tag(s):