dinsdag, 30. maart 2010 - 0:22

“Uitspraak betrekken bij vernieuwing gedoogbeleid"

Terneuzen

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen vindt dat de uitspraak in de zaak rond coffeeshop Checkpoint betrokken moet worden bij de vernieuwing van het gedoogbeleid.

Vrijdag bepaalde de rechtbank dat Checkpoint wordt vervolgd voor diverse overtredingen die het Openbaar Ministerie had aangekaart. “Deze uitspraak kan dienen als les voor het landelijke gedoogbeleid,” vindt Lonink.

Persverklaring Jan Lonink:
“Hoewel wij als gemeente geen partij zijn in deze zaak, is deze uitspraak uiteraard belangrijk voor Terneuzen. Er ligt nu na een lange periode een uitspraak. Die uitspraak velt een oordeel over de werkwijze van Checkpoint in de afgelopen jaren, maar daarbij wordt ook de aanpak van de overheid bekritiseerd. Dat onderdeel is volgens ons van belang naar de toekomst toe. Want er zijn lessen te trekken voor iedereen die met het gedoogbeleid te maken heeft: coffeeshops, overheid en politiek.

De uitspraak die vrijdag is gedaan in de zaak Checkpoint benadrukt voor wat betreft de gemeente het belang om het gedoogbeleid aan te scherpen en beter te regelen. Zowel de problemen rond de voordeur als de achterdeur. Daar hebben wij als gemeente niet voor niets vanaf 2006 op allerlei manieren al aandacht voor gevraagd en oplossingen voor gezocht. Deze uitspraak vergroot de urgentie. Want het gedoogbeleid bood en biedt nog steeds te weinig handvatten voor het openbaar bestuur, omdat de verantwoordelijkheid teveel aan de coffeeshopondernemer wordt overgelaten. Er moeten meer mogelijkheden komen om de omvang van een shop in te perken. Het vonnis biedt voor wat dat betreft nieuwe inzichten, omdat volgens de uitspraak verkoop aan klanten die drugs naar het buitenland meenemen feitelijk onmogelijk wordt.

Ondanks de complexe situatie en de beproeving voor de gemeente Terneuzen, ben ik nog steeds van mening dat coffeeshops, op kleine schaal en alleen gericht op lokale behoefte, goed en nuttig zijn. Coffeeshops kunnen illegaliteit vermijden, als ze klein blijven criminaliteit voorkomen en gezondheidsgevaren door slechte drugs en vermenging met harddrugs verkleinen.

Ik wil de landelijke politiek uitnodigen om voor de verkiezingen de zaak Checkpoint en de huidige situatie in Terneuzen te betrekken in hun mening over een nieuw gedoogbeleid. Daarbij kunnen wat mij betreft de ervaringen en de huidige gedoogsituatie in Terneuzen, waarbij nu al wordt geëxperimenteerd met striktere regels, als praktijkvoorbeeld dienen.

Vrijdag stond in het teken van een zakelijke kant, maar deze zaak heeft ook een persoonlijke impact. Als burgemeester realiseer ik mij dat veel gezinnen in Terneuzen bijvoorbeeld via een werkrelatie of familie betrokken zijn geweest bij Checkpoint. Ik hoop dat, ondanks de impact van de uitspraak, een lange en onzekere periode vandaag voor een deel kan worden afgesloten.”
Provincie:
Tag(s):