dinsdag, 2. februari 2010 - 15:57

Uitspraken eerste vier zaken rellen Hoek van Holland

Rotterdam

Op 2 februari 2010 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in de eerste vier zaken die aan de rechtbank waren voorgelegd naar aanleiding van de rellen in Hoek van Holland.

Drie verdachten zijn veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld tegen en bedreiging van politieagenten op het Strandfeest Veronica’s Sunset Grooves dat in de avond/nacht van 22 op 23 augustus 2009 plaatsvond op het strand van Hoek van Holland. De vierde verdachte is veroordeeld voor het plegen van openlijk geweld tegen op dat feest aanwezige onbekende personen.

In deze vier strafzaken zijn bijna geen getuigenverklaringen afgelegd (Hoewel in twee van de vier zaken de verdachten wel over elkaar hebben verklaard, omdat zij met elkaar aanwezig waren op het feest).
Om te beoordelen wat de rol van deze verdachten is geweest moest de rechtbank daarom voornamelijk afgaan op het beschikbare beeldmateriaal, dat zich in het dossier bevindt en ter terechtzitting is getoond en hetgeen de verdachten zelf hebben verklaard.

Aan de twee verdachten die in de groep hebben meegelopen, leuzen hebben gescandeerd en vooraan hebben gestaan, maar zelf geen flessen met zand e.d. hebben gegooid, geen hekken omver hebben getrokken en ook niemand hebben geslagen heeft de rechtbank een gevangenisstraf(/jeugddetentie voor de minderjarige) opgelegd van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Omdat deze verdachten op 1 dag na 4 maanden in voorarrest hebben gezeten, zijn zij onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Het aandeel van de derde verdachte heeft er met name daarin bestaan dat hij, toen de politie zich in linie had teruggetrokken achter hekken en zich daar veilig waande, een hek omver heeft getrokken, waardoor het mogelijk werd voor de groep om in de richting van de politie te stormen, hetgeen ook is gebeurd. Aan dat naar voren stormen heeft deze verdachte overigens zelf niet meegedaan. Aan hem wordt, gelet op zijn aandeel, een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar opgelegd.

De vierde verdachte heeft geen geweld tegen de politie gepleegd, maar wel tegen onbekend gebleven feestgangers, die zich bij de bar bevonden. Zonder aanleiding begon hij op die onbekende mensen in te slaan en is hij vervolgens met de groep scanderende personen meegetrokken. Ook aan hem is een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar opgelegd. Hij is vrijgesproken van het plegen van openlijk geweld en bedreiging tegen de politieagenten, omdat op de beelden niet is te zien dat hij heeft meegedaan met het plegen van dat geweld en dat zelf ook heeft ontkend.
Provincie:
Tag(s):