dinsdag, 2. februari 2010 - 14:15

Utrecht bestrijdt gedwongen raamprostitutie

Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het vergunningstelsel voor de raamprostitutie in Utrecht aan te scherpen.

De wijziging is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) mensenhandel en gedwongen prostitutie aan het Zandpad willen tegengaan.

Gemeente, politie en OM hebben geconcludeerd dat in de raamprostitutie aan het Zandpad structureel sprake is van mensenhandel, in een grotere omvang dan op basis van opsporing en vervolging kan worden aangetoond.

De partijen komen tot deze conclusie op basis van informatie uit de strafzaak mensenhandel ('Sneep', 2007) en het rapport Signalen Mensenhandel. Dit rapport is in 2008 opgesteld naar aanleiding van toenemende geluiden over misstanden die binnenkwamen bij de GG&GD en hulpverlening. Recente politieinformatie en de vonnissen in de strafzaak Judo (december 2009) bevestigen het beeld. Gemeente, politie en OM vinden mensenhandel onacceptabel en trekken sinds 2008 samen op in de bestrijding ervan.
Provincie:
Tag(s):