dinsdag, 26. januari 2010 - 12:49

Utrecht kiest voor versterking bestaande musea

Utrecht

De Utrechtse musea kunnen een prominentere rol spelen in de citymarketing van de stad. Door een paar concrete aanpassingen kunnen de Utrechtse musea hun positie flink versterken.

Dat staat onder andere in de museumnotitie 'De ontdekking van de Utrechtse musea' die door het college is vastgesteld.

De Stichting Utrechts Museumkwartier krijgt een incidentele impuls van € 240.000,- van de gemeente. Het bedrag is bedoeld om op korte termijn de gezamenlijke (internationale) marketingactiviteiten uit te breiden en zich meertalig aan het internationale publiek te kunnen presenteren. Ook wordt het bedrag gebruikt voor het veiligstellen van de Museumnacht en de Kindermuseumnacht die anders als gevolg van de kredietcrisis in 2010 en 2011 niet plaats zou kunnen vinden.

'De ontdekking van de Utrechtse musea' geeft een overzicht van de Utrechtse musea en maakt duidelijk hoe de musea zich ontwikkelen op verschillende terreinen zoals huisvesting, uitstraling, vernieuwende presentaties, internationalisering en de onderlinge samenwerking. Er wordt aandacht besteed aan de Utrechtse musea, het Utrechts Archief, de Domtoren en Kasteel de Haar. Een belangrijke conclusie van de notitie is dat de nationale en internationale bekendheid van de Utrechtse musea versterkt moet worden.

Utrecht is tweede monumentenstad, maar staat als museumstad van Nederland op een vijfde plek. Er is nog een ontdekkingsslag te maken voor museumbezoekers binnen en buiten de stad- en provinciegrenzen. Musea spelen ook een rol in stadspromotie en citymarketing. Utrecht profileert zich als stad van kennis en cultuur en heeft daar recent een nieuwe citymarketingstrategie voor gelanceerd. Bovendien heeft Utrecht een duidelijke ambitie met Europese Culturele Hoofdstad 2018.

De Stichting Utrechts Museumkwartier is een samenwerkingsverband van tien Utrechtse musea. Het gaat om het Spoorwegmuseum, Centraal Museum, het Utrechts Archief, Geldmuseum, Universiteitsmuseum en de Sonnenborch, Speelklok tot Pierement, Aboriginal Artmuseum, Stichting Rondom en het Catharijneconvent.
Provincie:
Tag(s):