maandag, 31. mei 2010 - 16:03

Utrecht spoort 2,8 miljoen euro bijstandsfraude op

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in 2009 meer dan 2,8 miljoen euro aan bijstandsfraude opgespoord.

De gemeente vordert de ten onrechte betaalde bijstand terug. Hiernaast zijn 234 uitkeringen afgewezen of beëindigd. Daarmee werd nog eens ruim 2,9 miljoen euro bespaard.

Verschillende soorten fraude onder bijstandsgerechtigden zijn onderzocht: woon- en leefvormfraude, identiteitsfraude, vermogensfraude en fraude met inkomsten uit zwart werk. In 2009 zijn 746 onderzoeken verricht, nadat meldingen waren binnengekomen. In bijna de helft van de gevallen bleek het om fraude te gaan. Bij bewezen fraude wordt de uitkering gekort of beëindigd en de ten onrechte verstrekte gelden teruggevorderd. Als het om samenlevingsfraude gaat, moet óók de meeprofiterende partner mee helpen terugbetalen. Eenendertig klanten van Sociale Zaken & Werkgelegenheid hebben voor meer dan 10.000 euro gefraudeerd; zij kregen een procesverbaal en werden strafrechtelijk vervolgd.
Provincie:
Tag(s):