dinsdag, 9. februari 2010 - 18:53

Vaarverbinding Erica Ter Apel krijgt 'beleefkanaal’

Emmen

In 2010 start fase 2 van de aanleg van de recreatieve vaarverbinding Erica-Ter Apel, een belangrijk project in en voor Zuidoost-Drenthe. Samen met de gemeente Emmen is een aangepast ontwerp gemaakt voor het traject Veenpark-Bladderswijk. Een ‘beleefkanaal’ maakt deel uit van de plannen.

Met dit gewijzigde ontwerp ontstaat een unieke kans voor de aanleg van een kanaal met een hoge belevingswaarde. Er komen voorzieningen voor afmeren, wandelen, fietsen, sportvissen en kleine watersport. Daarnaast wordt bij de aanleg rekening gehouden met het landschap en de cultuurhistorie. Dit krijgt vorm door het accentueren van hoogveenrestanten, de aanleg van een koppelsluis met in totaal 5 meter verval en herstel van veenkanalen en een oude trambrug.
In het kader van natuur en duurzaamheid voorzien de plannen in een ecoduct, natuurzones en een spaarsluis.

Gedeputeerde Rein Munniksma: ‘Het beleefkanaal is goed voor de economische ontwikkeling van de Veenkoloniën. Het biedt nog meer kansen voor de toeristisch-recreatieve sector en de werkgelegenheid. Daarnaast maakt het Emmen als stad en het door het kanaal doorsneden veenkoloniaal gebied aantrekkelijker als woonomgeving.’
De gemeente Emmen is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling rondom de nieuwe vaarverbinding. Een gebiedsontwikkelingsplan wordt op dit moment besproken met bewoners, ondernemers, erkende overlegpartners en andere belanghebbenden.

De extra investering voor het belevingskanaal, onder andere voor de spaarsluis, afmeer-voorzieningen en baggeren, bedraagt 2.815.000 euro. Hiervoor is een volledige financiële dekking aangevraagd en gehonoreerd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De uitvoering is gepland van 2010 tot medio 2012.

De uitvoering van fase 1, het traject Ter Apel-Emmer Compascuum-Veenpark, is nagenoeg afgerond. Dit traject is volgens planning in juni 2010 bevaarbaar. ‘Je ziet hier dat het opknappen van de vaarverbinding niet op zichzelf staat, maar ook een impuls geeft aan het gebied. Er ontstaan op allerlei fronten initiatieven om huizen, straten en pleinen mee te nemen. Ook dat doet me goed’ stelt Rein Munniksma vast.
Provincie:
Tag(s):