woensdag, 6. januari 2010 - 9:58

Vaarverbod voor provinciale en niet-provinciale vaarwegen

Met ingang van 6 januari is er een vaarverbod van kracht voor de provinciale en niet-provinciale vaarwegen. De provincie stelt het vaarverbod in voor de bescherming van waterstaatswerken door de aanwezigheid van ijs in de vaarwegen, omdat ook voor de komende dagen nachtvorst wordt verwacht.

Wetterskip Fryslân heeft nog veel toevoer van water dat de noodzaak om water van de boezem af te voeren nog steeds voortduurt.

De omstandigheden voor de aangroei van schaatsijs zijn slecht. Het instellen van het vaarverbod betekent niet dat het ijs veilig is om er op te schaatsen. De veiligheid op het ijs is een verantwoordelijkheid van de IJswegencentrales en de gemeenten die het ijs vrijgeven voor toertochten en wedstrijden. Hiervan is vooralsnog geen sprake. De provincie heeft in verband met de aanwezigheid van ijs de bevoegdheid om op alle vaarwegen in de provincie een vaarverbod in te stellen. Voordat tot het instellen van een vaarverbod wordt overgegaan, vindt overleg plaats met de Friesche IJsbond en Wetterskip Fryslân.

Het vaarverbod is met uitzondering van het Prinses Margrietkanaal, het Van Harinxmakanaal, de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden en de Houkesloot tot en met industriehavens en de vaarweg naar Drachten.
Provincie:
Tag(s):