donderdag, 11. maart 2010 - 11:32 Update: 08-07-2014 1:05

Vakcentrum sluit nieuwe CAO af

Amsterdam

Woensdag 10 maart vond de tweede en laatste CAO onderhandelings-ronde plaats.

In een marathonsessie van 14 uur zijn er in een positieve sfeer stappen gezet, die geleid hebben tot een onderhandelingsresultaat. Een gezamenlijk optreden tegen de toenemende criminaliteit, een nalevingsinstrument en 1% loonsverhoging zijn de hoofdpunten van de
nieuwe CAO.

Tijdens de onderhandelingen hebben werkgevers allereerst uitgebreid stilgestaan bij het thema veiligheid. Samenwerking met de werknemersbonden bij de activiteiten rond de veiligheid wordt door de werkgevers zeer op prijs gesteld. Het is tenslotte een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het streven is dat uiterlijk tijdens de 'Week van de Veiligheid' (week 41) alle werknemers aantoonbaar eenveiligheidstraining hebben gehad. Er is ook gesproken over een manier om door werknemers verworven kennis, bijvoorbeeld op gebied van veiligheid en HACCP in een EVC-certificaat (Eerder Verworven Competenties) vast te leggen.

Er is weer stilgestaan bij de naleving van de CAO. Zoals eerder aangegeven zijn werkgevers van mening dat gemaakte CAO-afspraken nagekomen moeten worden. Werknemers wensen een nalevingsinstrument voor de situaties waarin dit niet het geval is. Samen ontwikkelen we dit instrument, waarbij aspecten als onafhankelijke uitvoering, gezamenlijke financiering en sancties worden meegenomen.

Na zware discussies is ruimte gevonden om een extra ervaringsjaar in te voeren voor een 18- jarige in functiegroep A, zonder dat daarbij de huidige leeftijdsstaffel los wordt gelaten. Voor alle medewerkers is er een loonsverhoging van 1 procent per 1 juli en voor periodeloners per 19 juli 2010 afgesproken.

Het Vakcentrum is verheugd met dit bereikte resultaat. Het is voor de eerste keer dat er een CAO-akkoord is voor het aflopen van de bestaande CAO. Het resultaat doet recht aan de behoefte van de werkgevers om kostenverhogingen in 2010 enerzijds zo beperkt mogelijk te houden en anderzijds de salarissen van de werknemers waardevast te houden.
Categorie:
Tag(s):