donderdag, 15. april 2010 - 21:46

Van Uhm reikt 150 Herinneringsmedailles uit

Apeldoorn

In Apeldoorn worden vrijdag 150 Herinneringsmedailles voor Vredesoperaties uitgereikt aan militairen van de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee. De militairen ontvangen de medaille voor hun deelname aan diverse missies. De medailles worden uitgereikt in aanwezigheid van de Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm.

De militairen die vrijdag de medaille ontvangen hebben onder meer deel uitgemaakt van de EU-missie in Bosnië-Herzegovina, de hoofdkwartieren van ISAF en Regional Command South in Afghanistan, de NAVO-trainingsmissie in Irak en de missies in Afrika (Burundi en Darfur).

De Commandant Zeestrijdkrachten, vice-admiraal Matthieu Borsboom, ontvangt morgen ook een medaille. Van november 2008 tot november 2009 werd admiraal Borsboom uitgezonden naar het hoofdkwartier van ISAF in Kabul, Afghanistan, waar hij de functie vervulde van Deputy Chief of Staff Stability. Direct onder de Commandant ISAF gesteld, was hij onder andere verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot het bestuur en ontwikkeling van Afghanistan, en de organisatie van de verkiezingen in dat land.

Tijdens de medaille-uitreiking wordt speciaal aandacht besteed aan het thuisfront. Een militair gaat tijdens de ceremonie een herinneringsmedaillon uitreiken aan zijn twee kinderen en een zilveren roos aan zijn echtgenote. De overige gedecoreerde militairen krijgen deze herdenkingstekens ook uitgereikt en kunnen die later overhandigen aan hun kinderen en/of partner.
Provincie:
Tag(s):