dinsdag, 2. februari 2010 - 20:38

Van Velzen wil onderzoek naar informatie JSF project

Den Haag

SP-Kamerlid Krista van Velzen wil een onafhankelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van de informatie die aan de Tweede Kamer is gezonden over de JSF. Maandag werd duidelijk dat de informatie die afkomstig is van het Amerikaanse JSF projectbureau (JPO) mogelijk niet blijkt te kloppen.

Van Velzen: 'De Tweede Kamer heeft zich steeds op deze twijfelachtige informatie gebaseerd. Ik wil dat de onderste steen boven komt.'

De Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates gaf maandag aan dat de informatie van het JPO over de kostenramingen voor de JSF niet blijken te kloppen en dat er problemen zijn waar hij niet over werd geïnformeerd.

Van Velzen: 'De informatie die staatssecretaris De Vries (Defensie) aan de Kamer heeft gestuurd over dit miljardenproject is met grote regelmaat gebaseerd op informatie van het JPO van deze Majoor Generaal. Ook de Algemene Rekenkamer heeft deze informatie gebruikt bij haar kritische analyses over dit programma. Nu deze informatie niet correct blijkt te zijn moet er zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek gestart worden naar het waarheidsgehalte van alle informatie die aan de Kamer is gestuurd.'

Van Velzen zal de Tweede Kamer voorstellen de Algemene Rekenkamer te vragen dit onderzoek te doen.
Provincie:
Tag(s):