maandag, 8. februari 2010 - 17:06

Van Vollenhoven:Q-koorts breder onderzoeken

Den Haag

In een brief aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport, dr. A. Klink, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevr. G. Verburg, vraagt de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, prof. mr. Pieter van Vollenhoven maandag de beide ministers de opdracht tot onderzoek van de Q-koorts te verbreden zodat niet alleen de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid worden bekeken, maar ook die van de betrokken maatschappelijke sectoren.

In zijn brief geeft prof. Van Vollenhoven aan dat de Onderzoeksraad heeft besloten vooralsnog geen eigen onderzoek naar de Q-koorts te starten, nu de beide ministers een speciale onderzoekscommissie onder voorzitterschap van prof. dr. ir. G. van Dijk hebben ingesteld.

Hij vestigt echter wel de aandacht op het feit dat in de vraagstelling aan de Commissie van Dijk tot nu toe de vraag naar de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken ondernemingen en/of organisaties ontbreekt.

’Zoals bekend heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid besloten geen onderzoek te starten naar de Q-koorts, na kennis te hebben genomen van de instelling van de commissie Van Dijk en de onderzoeksvragen van deze commissie.

Wel zou ik in deze brief — namens de Onderzoeksraad voor Veiligheid — uw aandacht willen vragen voor de centrale onderzoeksvraag naar de aanpak en de bestrijding van de Q-koorts. Deze luidt: “Op welke wijze hebben de ministeries van VWS en LNV de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand genomen en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor de toekomst?”

Deze centrale vraagstelling zou naar onze mening een breder karakter kunnen worden gegeven dan nu het geval is. Dat betreft in het bijzonder het erbij betrekken van de rol van de sector zelf in plaats van alleen de rol van de overheidspartijen’, aldus Van Vollenhoven in zijn brief aan de overheid.
Provincie:
Tag(s):