dinsdag, 9. februari 2010 - 19:06

Vandalen beschadigen gemaal Oosterplas

Den Bosch

Afgelopen weekeind hebben vandalen het gemaal Oosterplas aan de Eemweg in Den Bosch beschadigd. Het gemaal is beklad, putdeksels zijn verwijderd en deuren zijn vernield. Ook is allerlei materiaal bij het gemaal gedumpt. Om schade aan de gemaalpompen te voorkomen is het materiaal direct verwijderd. Na aangifte bij de politie is waterschap Aa en Maas gestart met de opruimwerkzaamheden. De komende tijd zal bij het gemaal gecontroleerd worden.

Het waterschap zorgt voor voldoende water in een bepaald gebied. Door middel van gemalen kan het waterschap de hoeveelheid water en de hoogte van het water in waterlopen, zoals sloten, beken en kanalen, regelen. Als er door bijvoorbeeld hevige regenval veel water door een watergang stroomt zorgt een gemaal voor een snellere afvoer van het overtollige water. Het is dus van groot belang dat gemalen optimaal blijven functioneren
Provincie:
Tag(s):