maandag, 4. januari 2010 - 18:51

Varkens met kippenvel

Terheijden

De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft maandag op de A59 bij Terheijden de bestuurder van een varkenstransport bekeurd omdat hij de varkens in zijn vrachtwagen onnodig blootstelde aan de koude buitenlucht.

Omstreeks 11.00 uur zag de Verkeerspolitie dat tijdens het transport van de varkens de ventilatieschuiven van de oplegger geopend waren. De oren en de huid van de varkens die in de buurt van de ventilatieopeningen stonden waren rood gevlekt. Daar de buitentemperatuur -7 graden bedroeg, lag het voor de hand dat de varkens tijdens het rijden aan extreme kou werden blootgesteld en dat bevriezingsverschijnselen niet ondenkbaar waren. Het transport werd gestopt en een dierenarts kwam ter plaatse om vanuit zijn deskundigheid de zaak te bekijken. Ook hij bevestigde dat het welzijn van de dieren tijdens het transport werd aangetast.

De Verkeerspolitie legde bestuurder overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren ten last. In deze wet staat onder andere dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van een zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. Met een bekeuring op zak en de ventilatieopeningen maximaal gesloten mocht het transport verder naar een slachterij in België.
Provincie:
Tag(s):