maandag, 26. juli 2010 - 16:30

Veel overtredingen voedselveiligheid Nijmeegse Vierdaagse

Nijmegen

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft tijdens controles op de voedselveiligheid bij de Nijmeegse Vierdaagse 2 boetes en 60 waarschuwingen uitgedeeld.

In de binnenstad en langs de route zijn in totaal 188 tijdelijke bedrijfsruimtes waar vanuit levensmiddelen werden verkocht, gecontroleerd.

Vaak te hoge temperaturen bederfelijke etenswaren
Veruit de meeste overtredingen werden op maandag 19 juli in de binnenstad en op dinsdag 20 juli langs de wandelroute geconstateerd. Regelmatig werden bederfelijke levensmiddelen zoals snacks en salades bewaard boven de 7 graden Celcius. Er werden zelfs temperaturen tussen de 25 en 30 graden gemeten. Hierdoor kunnen eventueel aanwezige ziekteverwekkende bacteriën gemakkelijk uitgroeien waardoor een voedselveiligheidsrisico ontstaat.

Ondernemers kregen hiervoor een schriftelijke waarschuwing en het verzoek de etenswaren te vernietigen. Als bij herinspectie later op de dag de overtreding niet was opgeheven, werd een boete gegeven. Dit is 2 keer gebeurd. Behalve voor te hoge bewaartemperaturen van de levensmiddelen zijn ook waarschuwingen gegeven voor het niet registreren van temperaturen en voor slechte hygiëne en onvoldoende schoon gereedschap.

Directe herinspecties effectief
Veel ondernemers bleken niet op de hoogte te zijn van de geldende regels. Tijdens de eerste inspectie werd informatie verstrekt en een herinspectie aangekondigd. De aanpak van een directe herinspectie bleek effectief. Ondernemers brachten de noodzakelijke verbeteringen aan om de overtreding op te heffen. Dit heeft er mede toe geleid dat het aantal voedselveiligheidsovertredingen gedurende de feestweek afnam: van gemiddeld 44% tijdens de eerste 2 inspectiedagen naar gemiddeld 16% op woensdag, donderdag en vrijdag.

Verkoop alcohol aan jongeren
Controleurs van de nVWA hielden tijdens de Vierdaagse ook toezicht op de verstrekking van alcohol aan minderjarigen. Aan een supermarkt en een café werd een boete gegeven omdat zij alcohol verkochten aan kinderen onder de 16. Het café verkocht eveneens sterke drank aan jongeren onder de 18. Overtredingen worden bestraft met een boete die kan oplopen tot 3.600 euro.

Ondernemers zijn verplicht de leeftijd van jongeren vast te stellen door te vragen naar een legitimatiebewijs. In het algemeen werden de regels in Nijmegen goed nageleefd. Dit waarschijnlijk mede dankzij een regionaal project waarbij polsbandjes werden uitgegeven aan jongeren die met een legitimatiebewijs aantoonden oud genoeg te zijn om alcohol te mogen kopen.

Illegale alcoholverkoop
Op illegale verkoop van alcohol langs de looproute werd streng gecontroleerd. Voor de verkoop van alcoholische drank zonder vergunning werd 5 keer een maatregel genomen.
Provincie:
Tag(s):