woensdag, 19. mei 2010 - 16:33

Veevervoerders op de bon

Amsterdam

Van de negen veetransporten die de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een transportcontrole in de regio van Amsterdam op dinsdag 18 mei controleerde, voldeden er in ieder geval vijf niet aan de eisen. Dit heeft de AID woensdag laten weten.

Tegen twee transporteurs wordt proces-verbaal opgemaakt. In drie gevallen was er sprake van een lichte overtreding en werd volstaan met een waarschuwing.

Een transporteur van runderen ging op de bon omdat hij een kreupel dier vervoerde. Dat is niet toegestaan, dieren moeten tijdens transport op eigen kracht en pijnloos kunnen bewegen. Verder voldeed de hoogte van de wagen van de man niet aan de zogenaamde vier meter eis. Daarnaast waren zijn vervoersdocumenten niet op orde.

Een andere rundertransporteur werd geverbaliseerd omdat hij een rund vervoerde dat tijdens het transport te maken kreeg met onnodig extra lijden. Het rund was kreupel en verzwakt.

De AID stelt naar twee vervoerders een nader onderzoek in. Om de verspreiding van dierziektes te voorkomen, zijn er regels voor het bijeenbrengen van dieren. Zo mogen evenhoevige dieren alleen op erkende verzamelplaatsen voor een periode korter dan 21 dagen worden verzameld voor ze naar hun eindbestemming worden gebracht. Het vermoeden bestaat dat deze regels niet werden nageleefd.

Controleurs werkten tijdens de transportcontrole samen met de politie. De AID blijft zich tijdens haar controles richten op de welzijnseisen aan dierenvervoer.
Provincie:
Tag(s):