donderdag, 22. juli 2010 - 19:09

Veilige zwemplaatsen in Zeeland

De waterkwaliteit van het Zeeuwse zwemwater is ondanks het aanhoudende warme weer nog steeds veilig. Dit blijkt uit metingen.

In andere provincies blijkt dat een aantal officiële zwemplaatsen als risicovol worden aangemerkt. Blauwalg is vaak de oorzaak van waarschuwingen en zwemverboden. In Zeeland is dit niet het geval. De reden hiervoor is dat de meeste gecontroleerde Zeeuwse zwemplaatsen bestaan uit (zout) getijde water. Blauwalg manifesteert zich alleen in zoet water en niet in zout water.

Omdat in de zomermaanden veel mensen zwemmen in de Zeeuwse wateren, is er aanleiding om op 53 locaties in Zeeland het zwemwater te controleren. Dit wordt gedaan in het kader van de Europese Zwemwaterrichtlijn. Deze metingen voeren de waterbeheerders Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen uit.

Op alle locaties wordt in de meeste gevallen eens in de 14 dagen gemeten. Dit gebeurt elk jaar van april tot en met september. Bij deze metingen wordt met name gekeken naar bacteriologische verontreinigingen. Als blijkt dat het zwemwater niet voldoet aan de wettelijke normen dan wordt door Provincie Zeeland een waarschuwing of een zwemverbod afgegeven. Deze waarschuwingen of verboden worden dan door middel van borden ter plaatse aangeduid.

Weten op welke plekken in Zeeland veilig kan worden zwemmen? Kijk dan op de website voor een actueel overzicht van de zwemwaterkwaliteit van de gecontroleerde zwemplaatsen.

http://www.zeeland.nl/toerisme_recreatie/zwemwater/
Voor vragen over het Zeeuwse zwemwater kunt u tijdens kantooruren bellen naar 0118-631967 of mailen naar zwemwater@zeeland.nl.
Provincie:
Tag(s):