donderdag, 7. januari 2010 - 17:17

Veiligheidsregio Flevoland ondertekent convenant project Netcentrisch Werken

Almere

Mevrouw Jorritsma-Lebbink heeft namens Veiligheidsregio Flevoland op 4 januari haar handtekening gezet onder het convenant project Netcentrisch Werken.

Het project netcentrisch werken beoogt de informatievoorziening tussen de vier hulpdiensten brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening), politie en gemeenten bij crisis en rampen op een hoger niveau te brengen. De vier hulpdiensten zijn in veiligheidsregio’s ondergebracht. In het convenant spreken alle veiligheidsregio’s af deel te nemen aan het project Netcentrisch Werken en na afloop de aangeboden voorzieningen gezamenlijk in beheer te nemen. Participatie van alle veiligheidsregio's is een essentiële voorwaarde voor het slagen van het project Netcentrisch Werken en de professionalisering van crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland.

De verwachting is dat alle veiligheidsregio’s vóór de eerstvolgende vergadering van het Veiligheidsberaad eind januari het convenant ondertekenen. Zij effectueren hiermee het besluit van het Veiligheidsberaad van 11 september 2009, waarin onder meer staat dat zij de inhoud van het projectvoorstel Netcentrisch Werken goedkeuren.
Voor meer informatie over het project Netcentrisch Werken kunt u de website www.crisisplein.nl bekijken.
Provincie:
Tag(s):