donderdag, 28. januari 2010 - 20:45

Venrayse 55-plussers bewegen te weinig en eten ongezond

Venray

Van de Venrayse 55-plussers blijkt tweederde onvoldoende groenten te eten en ruim de helft (54%) eet onvoldoende fruit. Daarnaast doet 32% van de 55-plussers te weinig aan beweging. Dit blijkt uit een onderzoek van de GGD Limburg-Noord onder 1.200 55-plussers in die gemeente.

Bijna 77% van de 55-plussers geeft overigens aan dat ze zich gezond voelen. En ondanks het feit dat 77% last heeft van een chronische aandoening, geeft 90% van de 55-plussers aan zich bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen niet ernstig belemmerd te voelen. De meest voorkomende chronische aandoeningen zijn hoge bloeddruk en gewrichtsslijtage. Voor inwoners van 75 jaar en ouder zijn de cijfers over het algemeen wat minder positief. Van de 55-64 jarigen kampt 57% tevens met overgewicht.

Ook is er aandacht besteed aan het psychische en sociale welbevinden. Van de 55-plussers geeft 35% aan zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen en 30% ervaart matige tot ernstige angst en/of depressieklachten. Ook hier geldt dat de groep van 75 jaar en ouder slechter scoort. Over het algemeen zijn de meeste 55-plussers redelijk tevreden over hun gezondheid. Problemen ontstaan vooral als de eigen gezondheid of die van de partner slechter wordt.

De GGD Limburg-Noord constateert op basis van bevolkingsprognoses, dat in 2020 het aandeel 55-plussers in de bevolking toeneemt met 37% vergeleken met het jaar 2008. Hoewel de ziektelast bij de 55-plussers al groot is, zo blijkt uit de monitor, neemt deze verder toe. Immers de stijging van het aandeel 55-plussers in de bevolking brengt ook een stijging mee van het aantal mensen met diabetes, overgewicht, kanker, hart- en vaatziekten en andere aandoeningen. Het is al duidelijk dat de omvang van de zorgvoorzieningen geen gelijke tred houdt met de toename van de vraag in 2020. De groep werkende mensen, die de zorgvoorzieningen moeten betalen, wordt kleiner.

Met het oog op deze ontwikkelingen pleit de GGD Limburg-Noord daarom voor een tweesporenbeleid. Enerzijds dient krachtig ingezet te worden op preventie van ziekten, om daarmee de zorgvraag zoveel mogelijk te beperken, middels aanpak op de vijf landelijke speerpunten: roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht, diabetes en depressie. Anderzijds dienen de gemeentelijke voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg verder uitgebouwd te worden. De uitkomsten van het GGD-onderzoek worden door de gemeente Venray gebruikt om een gemeentelijk gezondheidsbeleid voor 55-plussers op te stellen.
Provincie:
Tag(s):