donderdag, 11. maart 2010 - 22:08

Verbetering administratie op het gebied van de asbestverwijdering

Terneuzen

Minister Cramer wil dat diverse gemeenten het toezicht op het terrein van de asbestverwijdering verbeteren. Dat verzoek is ook aan de gemeente Terneuzen gericht.

De gemeente Terneuzen heeft helaas te laat gereageerd op verbeterpunten die de VROM-inspectie eind 2009 aangaf. Deze verbeterpunten zijn aangegeven op basis van een controle die plaatsvond in 2009. Dit was een vervolgcontrole na een inspectie in 2008.

De rapportage is eerder in een brief door de VROM-inspectie aan de onderzochte gemeenten (waaronder Terneuzen) verwoord. De minister heeft de bevindingen in een rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd.

Inhoudelijk controleert de gemeente Terneuzen wel degelijk op het op een juiste wijze slopen van asbesthoudende materialen. Er is dus vanuit de gemeente toezicht, zodat er met asbest veilig wordt omgesprongen. Wij zien er ook op toe dat uitsluitend gecertificeerde bedrijven asbesthoudend materiaal verwijderen. Wethouder Co van Schaik: "Het gaat er nu om dat we zorgen dat we wel een aantal administratieve zaken verbeteren. Die gaan wij zo snel mogelijk in orde maken."
Provincie:
Tag(s):