dinsdag, 2. februari 2010 - 16:20

Verbod schadebestrijding watervogels opgeheven

Gelderland

Vanwege de verbeterde weersomstandigheden heeft de provincie Gelderland de opschorting van de ontheffingen voor schadebestrijding van watervogels opgeheven. Het gaat om schadebestrijding van kolganzen, grauwe ganzen, knobbelzwanen en meerkoeten.

“Tijdens de dooiperiode zijn er veel meldingen van schade aan pas ingezaaid gras en graan binnengekomen” zegt gedeputeerde Harry Keereweer. “Nu de dooi aanhoudt moeten we de opschorting opheffen om verdere schade te voorkomen”.

Jachtverbod
De ontheffingen voor schadebestrijding zijn 12 januari jl. opgeschort vanwege het aanhoudende winterweer.Tegelijkertijd werd het jachtseizoen voor de jacht op wilde eend, houtduif, konijn en fazant-haan gesloten. Normaal sluit het jachtseizoen op 31 januari.

Winterweer
De provincie houdt de gevolgen van het winterweer voor de wilde dieren nauwlettend in de gaten. Tot aan 27 januari waren er steeds korte perioden van vorst, maar ook van dooi. Volgens de voorspellingen blijven de weersomstandigheden goed en houdt dooi langer aan.

Afstemming
De provincie heeft dit besluit genomen in overleg met verschillende organisaties, onder andere de Vogelbescherming, Faunabeheereenheden in Gelderland, het Faunafonds, de landbouworganisaties en natuurbeschermingsorganisaties.
Provincie:
Tag(s):