donderdag, 3. juni 2010 - 10:07

Vergassen brandganzen, Canadese ganzen en grauwe ganzen mag niet

Utrecht

De rechtbank van Utrecht heeft Faunabeheereenheid Utrecht vandaag verboden nog langer Canadese, grauwe ganzen en brandganzen te mogen vergassen.

Eerder werd een vergunning afgegeven waardoor elke soort gans kon worden gevangen en vergast.

Canadese ganzen, grauwe ganzen en brandganzen vallen onder de reikwijdte van de Europese Vogelrichtlijn. Dit betekent onder meer dat als een overheid vergunning wil verlenen voor het vangen en doden van deze ganzen het dodingsmiddel of de dodingsmethode in een algemeen verbindend voorschrift moet zijn vastgelegd. Voor het inzetten van het middel koolzuurgas ontbreekt die wettelijke basis, oordeelde de bestuursrechter.


De zaak werd begonnen door de stichting Faunabescherming. De schorsing geldt totdat de vergunningverlener, Gedeputeerde Staten van Utrecht, heeft beslist op het door de Faunabescherming ingediende bezwaarschrift.
Provincie:
Tag(s):