maandag, 3. mei 2010 - 17:45

Vergunning verleend voor golfevenement in Natura 2000-gebied

Kop van Schouwen

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben een vergunning verleend voor het houden van het 'Lions North Sea Beach Golf 2010' evenement op 2 oktober aanstaande.

Het evenement speelt zich af op het Verklikkerstrand in het Natura 2000-gebied Voordelta en grenst aan het Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. De vergunning laat zien dat wanneer er zorgvuldig omgesprongen wordt met de betrokken natuurbelangen, natuur en recreatie samen goed met elkaar kunnen optrekken.

Zo zijn er een aantal voorschriften aan de vergunning verbonden om de natuur in de Natura 2000-gebieden te beschermen, overeenkomstig de Natuurbeschermingswet 1998. Op gebieden waar pasgevormde lage duinen zijn mag het golfparcours niet plaatsvinden.

Verder is het parcours op een afstand van 1200 meter van de rustplaatsen van zeehonden gelegen, zodat zij geen overlast hiervan ondervinden Tijdens het evenement kan de afstand tot beschermde vogels korter zijn wanneer deze vogels in de nabije omgeving van het Verklikkerstrand aanwezig zijn. Hierdoor kunnen beschermde vogels tijdelijk worden verontrust. Het blijkt dat deze verstoring geen kenmerkende gevolgen voor hen heeft, aangezien de vogels kunnen uitwijken naar andere gebieden en de activiteit buiten het broed- of overwinteringsseizoen plaatsvindt.

Voor dit jaarlijks terugkerend evenement is ook in voorgaande jaren een vergunning verleend. Met de opbrengst van het evenement worden goede doelen benaderd.

Het Verklikkerstrand, waar het evenement plaatsvindt, is een zeer gevarieerd en dynamisch natuurgebied op Schouwen-Duiveland. Vlak voor het strand ligt een stelsel van zandbanken, geulen en ondiep water. Op het brede strand zijn er strandvlakten aanwezig die regelmatig vollopen. Op het hoogste strandgedeelte zijn pasgevormde lage duinen te zien. Deze lage duinen zijn het resultaat van een natuurlijk proces waar veel waarde aan wordt gehecht. Deze 'primaire' duinen zijn bovendien een beschermd soort leefgebied. Aan de waterzijde verblijven in de buurt van dit strandgedeelte regelmatig zeehonden, terwijl de laagwaterlijn ook benut wordt door zee- en kustvogels. Zowel zeehonden als vogels zijn beschermd.
Provincie:
Tag(s):