woensdag, 21. april 2010 - 12:17

Verhoor rechters in zaak Chipshol toegestaan

Utrecht

De rechter in Utrecht heeft een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor te mogen houden in de zaak Chipshol toegestaan.

Chipshol wil vijf (ex-)rechters en twee advocaten horen. Dit betekent dat onder meer oud-rechter Westenberg als getuige mag worden gehoord.

Chipshol vermoedt dat mr. Westenberg zich heeft laten leiden door de belangen van haar wederpartij bij de behandeling van civiele rechtszaken die gingen over de zeggenschap over gronden rond Schiphol. Chipshol wil door middel van getuigenverhoor onderzoeken wat voorafgaand aan een vonnis van mr. Westenberg van 3 mei 1996 is voorgevallen; met wie hij contact heeft gehad en waarom hij deze zaken behandelde. Zijn optreden is volgens Chipshol onrechtmatig geweest omdat hij haar welbewust heeft benadeeld. Zij houdt de Staat aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

De rechtbank heeft het verhoor van de gevraagde getuigen toegestaan. De rechtbank stelde daarbij voorop dat een voorlopig getuigenverhoor bedoeld is om een partij de mogelijkheid te bieden om meer duidelijkheid te verkrijgen over de voor de beslissing van een geschil relevante feiten en omstandigheden en aldus beter te kunnen beoordelen of het raadzaam is een procedure te beginnen of voort te zetten.

De rechtbank oordeelde dat niet op voorhand uitgesloten kan worden dat een vordering van Chipshol tegen de Staat kans van slagen heeft. Ook oordeelde de rechtbank dat niet op voorhand vaststaat dat de vordering tegen de Staat is verjaard.

Wanneer de verhoren gaan plaatsvinden is nog niet bekend. Hierover zal eerst nog een regiezitting plaatsvinden die vooralsnog op 28 mei gepland staat.
Provincie:
Tag(s):