maandag, 1. maart 2010 - 15:55

Verkiezingsstrijd op de Lindenborg

Leek

Op 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De leerlingen van de Lindenborg (RSG De Borgen) bereiden zich hier in het kader van het vak Maatschappijleer al op voor. Groepjes leerlingen hebben elk een politieke partij geadopteerd. Vragen als welke partijen zijn er in Leek, waar staan de partijen voor en wie zitten er in een partij, komen hierbij aan de orde.

Op 16 februari 2010 hebben de leerlingen van 4 Havo/ VWO voor de vierde en laatste keer een bezoek gebracht aan het gemeentehuis om daar een raadscommissievergadering na te spelen. Onderwerp van deze raadscommissievergadering was sociale veiligheid. De leerlingen bogen zich over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders voor de aanpak van een gesimuleerde overlastsituatie. Hierbij werden de leerlingen gecoached door de raadsleden van de politieke partijen die op 3 maart deel zullen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Het project wordt op 2 maart 2010 afgesloten met een politieke markt op de Lindenborg. Tijdens deze politieke markt zullen de politieke partijen uit alle vierde klassen Havo/ VWO zich presenteren, hierbij zijn ook raadsleden en het college van burgemeester en wethouders aanwezig. Naast de politieke markt zullen de leerlingen onder leiding van een raadslid met elkaar in debat gaan. Aan het eind van de middag presenteren alle politieke partijen van Leek zich: de raadsleden zullen hun partijprogramma presenteren aan de hand van vragen die door de leerlingen zijn gesteld.
Provincie:
Tag(s):