dinsdag, 20. juli 2010 - 10:00

Versoepeling rijgeschiktheidseisen na TIA’s en beroertes

Den Haag

Personen die getroffen zijn door een TIA (transcient ischemic attack) of beroertes die niet het gevolg is van een bloeding mogen eerder een voertuig rijden. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad over eisen van rijgeschiktheid.

Onder de voorwaarde dat een neuroloog verklaart dat er geen functiestoornissen zijn die van invloed zijn op de rijschiktheid, wordt de termijn van rijongeschiktheid verkort voor motor en auto rijbewijzen van zes maanden naar twee weken en voor vrachtauto en bus rijbewijzen van vijf jaar naar zes weken. Dit betekent dat zeer veel beroepschauffeurs weer aan het werk kunnen of hun baan kunnen behouden.

Deze eisen kunnen worden versoepeld omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op het weer optreden van een TIA of beroerte na de eerste aanval laag is. De risico op een recidive kan worden verlaagd door zeer snelle analyse en een goede behandeling. Vanwege het verhoogd recidief risico in de eerste periode na een TIA of beroerte is men ongeschikt. Daarna is niet het recidief risico de bepalende factor, maar of er sprake is van lichamelijke of geestelijke beperking met betrekking tot rijgeschiktheid.
Provincie:
Tag(s):