maandag, 19. juli 2010 - 15:53

Versterkingsprogramma Opsporing en Vervolging afgerond

Den Haag

Het programma Versterking Opsporing en Vervolging, ingesteld om de kwaliteit van met name de politie, openbaar ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te verbeteren, is afgerond.

Dat blijkt maandag uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Hirsch Ballin van Justitie. De bewindsman onderschrijft de ambitie van de diverse organisaties om te blijven investeren in kwaliteit.

Er zijn in de afgelopen jaren belangrijke maatregelen ingevoerd om de kwaliteit, professionaliteit en de samenwerking tussen betreffende diensten te versterken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het organiseren van tegenspraak in lopende strafrechtelijke onderzoeken, betere forensische samenwerking, duidelijker forensische rapportages en de mogelijkheid tot herbeoordeling van onderzoeken die nog niet tot een rechterlijke uitspraak hebben geleid door deskundigen van buiten het korps of het parket (review).

Ook de Rechtspraak heeft maatregelen genomen zoals het verbeteren van de motivering in vonnissen en het instellen van een mogelijkheid om interne reflectie toe te passen op casusniveau. Het versterkingsprogramma werd in 2005 ingesteld naar aanleiding van het evaluatieonderzoek van de Commissie Posthumus naar de Schiedammer parkmoord.

De in dit programma opgenomen maatregelen zijn voortgekomen uit de ambitie van politie, openbaar ministerie en het NFI om door versterking van de kwaliteit en professionaliteit het vertrouwen te herstellen, een transparante en integere werkwijze vast te leggen en de criminaliteit daadkrachtig en effectief te bestrijden.
Provincie:
Tag(s):