maandag, 18. januari 2010 - 20:11

Verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen van start

Groningen

Woensdag 20 januari start de provincie Groningen gefaseerd met de invoering van de verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen. Dit is een digitaal systeem waarmee problemen bij kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en waarbij de hulpverlening goed op elkaar kan worden afgestemd.

Hierdoor zal de hulp aan de jeugdigen in de provincie verbeteren. In de eerste fase sluiten 215 instellingen aan op Zorg voor Jeugd Groningen, zoals de GGD, Bureau Jeugdzorg, instellingen voor Maatschappelijk Werk, maar ook scholen en welzijnsinstellingen. Het aantal deelnemende instellingen zal de komende jaren groeien.
Provincie:
Tag(s):