dinsdag, 27. april 2010 - 10:40

Vier explosieven in Leeuwarden gedemonteerd

Leeuwarden

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) demonteert woensdag 28 april de vier gevonden explosieven in Leeuwarden. Het gaat om vier Engelse 500-ponders die allen in januari zijn gevonden op het terrein waar de rondweg van de vliegbasis Leeuwarden komt.

Bij de demontagewerkzaamheden is er een veiligheidszone van 1.500 meter ingesteld. Omwonenden binnen deze zone moeten hun woning of bedrijf tussen 10:00 en 17:00 uur verlaten. Zij kunnen terecht in het dorpshuis van Ingelum.

De EOD demonteert de explosieven waarna deze aan het einde van de middag naar Den Helder worden getransporteerd. Daar worden zij op een later moment vernietigd.
Provincie:
Tag(s):