dinsdag, 20. april 2010 - 14:05

Vijf miljoen voor 10 energieneutrale gebouwen

Den Haag

Het ministerie van VROM/WWI heeft vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor het bouwen van energieneutrale gebouwen.

Een onafhankelijke adviescommissie heeft zes scholen en vier kantoren geselecteerd die het beste voldoen aan de criteria. Ze onderscheiden zich door energiezuinigheid, duurzaamheid en organisatorische innovaties. Meer dan de helft van de geselecteerde projecten is zelfs geheel energieneutraal. De winnende projecten ontvangen, afhankelijk van de mate van energiebesparing, een subsidie van maximaal € 500.000,- .

VROM/ WWI wil de sector stimuleren in de omslag naar energieneutraal bouwen, zoals afgesproken in het Lente-akkoord. De tender is tot stand gekomen in een samenwerking tussen Agentschap NL, ministerie VROM/WWI en Platform Energietransite Gebouwde Omgeving.
Provincie:
Tag(s):