dinsdag, 6. juli 2010 - 16:38

Voetbalwet door de Eerste Kamer

Den Haag

De Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast van minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie aangenomen.

Met de wet kan langdurige en ernstige overlast van groepen en individuen worden aangepakt. De wet is ook toepasbaar tegen hooligans die bij voetbalwedstrijden of andere evenementen de openbare orde verstoren. In Nederland is al lang sprake van onaanvaardbare vormen van overlast, voornamelijk in de steden en rond wedstrijden in het betaalde voetbal. De nieuwe wet is een aanvulling op bestaande instrumenten van de burgemeester en de officier van justitie ter bestrijding van overlast en verloedering.

Burgemeesters en officieren van justitie krijgen met deze wet meer middelen om overlast van groepen in wijken en buurten en rondom voetbalwedstrijden tegen te gaan. Zij krijgen extra bevoegdheden om preventief in te grijpen. Zo kunnen er straks voor lange duur een gebiedsverbod, een groepsverbod, een meldplicht, een contactverbod en een begeleidingsverplichting opgelegd worden. Deze maatregelen kunnen tot maximaal een jaar worden verlengd. Ook komt het wetsvoorstel tegemoet aan de behoefte aan een 'voetbalwet' met nieuwe mogelijkheden voor een stadion- of gebiedsverbod en een meldingsplicht ter bestrijding van voetbalvandalisme. Bovendien wordt het nu mogelijk maatregelen te nemen tegen personen die bij de ordeverstoringen een leidende rol hebben gespeeld.

De burgemeester kan een maatregel opleggen aan een persoon die eerder herhaaldelijk de openbare orde heeft verstoord, bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde door die persoon. Het maakt daarbij niet uit of die eerdere ordeverstoringen hebben plaatsgevonden in de eigen gemeente of elders.

Afstemming tussen burgemeester en officier van justitie over de toepassing van deze nieuwe bevoegdheden vindt plaats in de lokale driehoek en in casusoverleg in het Veiligheidshuis. Daar wordt informatie uitgewisseld en de dossiers gevormd. Het betreft immers bij politie bekende personen die al eerder voor overlast en criminaliteit hebben gezorgd, personen of groepen die in het kader van lokale groepsaanpak of casusoverleg al in beeld zijn.

De wet zal, zo mogelijk, voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen op 6 augustus 2010 ingaan.
Provincie:
Tag(s):