maandag, 25. januari 2010 - 14:36

Voor bijna 1 miljard euro aan fietsen verkocht

Rosmalen

In 2009 zijn er ruim 1,3 miljoen nieuwe fietsen verkocht. Dat zijn er weer meer dan in 2008. Als gevolg van de wens naar kwaliteit en de toenemende belangstelling voor de E-bike is er een omzetstijging in de verkoop van nieuwe fietsen over 2009 geboekt met circa 4% naar een totaal van ca. 950 miljoen euro. Dit blijkt maandag uit voorlopige cijfers van de branchevereniging RAI.

Elektrische fiets (E-bike)
Voor dit type fiets neemt de belangstelling steeds verder toe. Over 2009 wordt een toename in de verkoop verwacht van maar liefst 30%, wat betekent dat er het afgelopen jaar ruim 150.000 E-bikes hun weg hebben gevonden naar de consument. In de totale verkoop van nieuwe fietsen heeft de E-bike inmiddels een marktaandeel ingenomen van ruim 10%. Echter als gevolg van de gemiddeld duurdere aanschafprijs van een E-bike draagt deze fiets voor maar liefst ruim 25% bij aan de totaalomzet in de fietsverkoop.

Besteding aan nieuwe fietsen
De gemiddelde besteding aan nieuwe fietsen in ons land ontwikkelt zich gunstig met een toename van 3,5% naar een gemiddelde besteding van 713 euro. Bij de vakhandel werd gemiddeld 748 euro uitgegeven aan een nieuwe fiets. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door het toenemende aantal e-bikes.

Toekomstvisie fietsverkoop
Een voorzichtig doortrekken van de trend die zich in 2009 in de verkoop van nieuwe fietsen aftekent, laat een verwachtingspatroon zien voor 2010 waarbij mag worden gerekend op een stabilisatie in de fietsverkoop. In deze afzet zal het aandeel E-bikes verder toenemen.

Fietsvakhandel
Ruim 85% van de verkoop van nieuwe fietsen vindt plaats bij de vakhandel. Hiermee bewijst deze handelsschakel in belangrijke mate partner te zijn van de consument bij de oriëntatie en uiteindelijke aanschaf van een nieuwe fiets. De huidige generatie kwaliteitsfietsen en de daarop aansluitende professionele ondersteuning wordt uitsluitend door de vakhandel in ons land geleverd. De vakhandel bestaat uit ca. 1.500 actieve fietsspeciaalzaken. De fietsverkoop die plaatsvindt bij het branchevreemde kanaal betreffen hoofdzakelijk laaggeprijsde fietsen waarbij nagenoeg geen sprake is van advies, service en onderhoud.

De fietsmarkt in Nederland
Het belang van fietsen als vervoerswijze voor de kortere afstand groeit voortdurend in ons land. Vanuit de oogpunten milieu, bereikbaarheid en volksgezondheid verdient het 'groene' imago van de fiets dan ook steeds meer aandacht van de politiek om barrières te kunnen wegnemen die een optimale inzet van de fiets voor zowel het dagelijkse verkeer als recreatie zou kunnen belemmeren.

De markt van fietsen heeft zich in ons land de laatste jaren bijzonder gunstig ontwikkeld op zowel het gebied van verkoop en kwaliteit als beeldvorming. De jaarlijkse verkoop van fietsen stabiliseerde zich in de afgelopen jaren rond de 1,3 miljoen fietsen. De binnenlandse productie van fietsen omvat op dit moment ongeveer 1,2 miljoen fietsen.

Fietsgebruik in Nederland
In de afgelopen tien jaar is de vervoersprestatie van de fiets met 12% toegenomen naar 14,9 miljard reizigerskilometers. Het fietspadennet is in die periode uitgebreid met 11% tot circa 18 duizend kilometer. Het fietspark nam over deze periode toe met 7% tot circa 18 miljoen fietsen.

In Nederland wordt het belang van de fiets als middel van vervoer voor de kortere afstand alsmaar groter. Vanuit het oogpunt milieu, bereikbaarheid en volksgezondheid komt de fiets dan ook steeds meer voor op de politieke agenda. Doorlopend wordt dan ook aandacht verlangd van de rijksoverheid voor verbetering en onderhoud van de fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen zoals parkeren en stallen. Maar ook het terugdringen va de fietsdiefstal verdient in dit verband de nodige aandacht.

Meer omzet door onderhoud
Onder de huidige economische omstandigheden is vooralsnog gebleken dat een belangrijk deel van de fietsbranche minder last heeft van de negatieve effecten van de kredietcrisis. Evenals in 2008 is in het afgelopen jaar sprake van uitstel van nieuw aankoop welke ontwikkeling een positief effect heeft op de onderdelenvoorziening en bezetting van de werkplaats bij de vakhandel.
Provincie:
Tag(s):