vrijdag, 1. oktober 2010 - 20:48

Voorbereidingen voor de Weg van de toekomst

Oss

De voorbereidingen om de Weg van de toekomst aan te kunnen leggen gaan van start. Deze voorbereidingen bestaan uit het verplanten van bomen, het leggen van nieuwe kabels en leidingen en het verplaatsen van een sloot.

Langs het hele traject heeft gemeente Oss dit najaar werkzaamheden gepland. De daadwerkelijke reconstructie die van de N329 een weg maakt met 2X2 rijstroken gaat van start in het voorjaar van 2011.

Van knooppunt Paalgraven in het zuiden tot en met de Merwedestraat in het noorden worden bomen verplaatst. Dit zijn bomen die op het nieuwe tracé liggen of in de weg staan voor de reconstructie.

Vanaf de Julianasingel tot aan de Merwedestraat worden nieuwe kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit gelegd. Dat is nodig omdat ze nu op het toekomstige tracé van de N329 liggen.

Het fietspad ter hoogte van de Berghemseweg/Osseweg wordt daarvoor enige tijd afgesloten. De nieuwe waterleidingen worden grotendeels door boringen aangebracht.
Provincie:
Tag(s):