woensdag, 31. maart 2010 - 12:12

Voorlichting over de groei van alcoholvergiftiging onder jongeren

Terneuzen

Alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren is een groot probleem. Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtkomt, groeit jaarlijks.

Om jongeren bewust te maken van de effecten van alcoholgebruik wordt donderdag 1 april, mede op initiatief van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, op scholengemeenschap De Rede een bijeenkomst ‘Jeugd en Alcohol’ gehouden.

Jaarlijks worden er steeds meer jongeren in ziekenhuizen opgenomen met een alcoholvergiftiging. De verwachting is dat in 2010 zelfs 25 procent meer jongeren worden opgenomen ten opzichte van 2009. Bovendien is het aantal uren dat deze jongeren bewusteloos zijn toegenomen van twee tot drie uur. De jongeren die in het ziekenhuis worden opgenomen met een alcoholvergiftiging vormen geen specifieke groep. Er worden evenveel meisjes als jongens opgenomen met een gemiddelde leeftijd 15 jaar en zij zijn afkomstig uit alle lagen van de samenleving.

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 1 april verzorgt kinderarts Nico van der Lely een presentatie over de gevaren en gevolgen van alcoholgebruik door opgroeiende kinderen. Nico van der Lely is werkzaam bij de Renier de Graaf Groep en initiatiefnemer van de eerste polikliniek voor Jeugd en Alcohol in Nederland. Inmiddels telt ons land vier alcoholpoli’s, namelijk Delft, Leeuwaarden, Eindhoven en Hoorn.

Omdat het geen specifieke groep jongeren betreft die met een alcoholvergiftig worden opgenomen is de bijeenkomst voor alle leerlingen van de tweede en derde klas van scholengemeenschap De Rede. Na afloop van de presentatie hebben zij de mogelijkheid vragen te stellen aan kinderarts Nico van der Lely.
Provincie:
Tag(s):