donderdag, 18. maart 2010 - 14:38

Voortgang coalitiegesprekken Eemsmond

Eemsmond

De afgelopen week heeft de PvdA in de gemeente Eemsmond oriënterende gesprekken gevoerd met GemeenteBelangen, CDA, Christenunie, GroenLinks en VVD over het eventueel vormen van een coalitie

Op basis van deze gesprekken is de PvdA tot de conclusie gekomen dat het aanbeveling verdient om de mogelijkheden van een coalitie met GemeenteBelangen en het CDA verder te onderzoeken.

Een coalitie bestaande uit PvdA, GemeenteBelangen en CDA sluit zo veel mogelijk aan bij de uitspraken die tijdens de openbare startbijeenkomst van 8 maart jongstleden door de lijst\trekkers zijn gedaan. Ook doet deze combinatie het meest recht aan de verkiezingsuitslag. Deze samenstelling kan bovendien rekenen op een ruime meerderheid in de raad.

Dit betekent dat voor de Christenunie, Groenlinks en de VVD op dit moment geen directe rol is weggelegd. Wel blijven de partijen bij het proces betrokken.

De komende week gaat de PvdA opnieuw gesprekken voeren met GemeenteBelangen en het CDA.
Provincie:
Tag(s):