woensdag, 21. juli 2010 - 10:46 Update: 08-07-2014 1:03

VU organiseert internationale Summercourse

Veel studenten hebben ‘opstartproblemen' als ze aan een studie beginnen. Een summercourse kan bijdragen aan de academische en sociale participatie van aankomende studenten.

De VU organiseert daarom voor het eerst, van 23 augustus t/m 2 september 2010, een summercourse met een internationaal karakter.

Eerste generatie studenten, die niet zijn opgegroeid in een academische omgeving, lopen het risico voortijdig uit vallen. Daarom is het van groot belang dat zij worden getraind in academische vaardigheden. Sociale en academische participatie zijn doorslaggevend als het gaat om studiesucces en inspiratie. Diversiteit in religie en afkomst zijn daarbij een verrijking. De VU streeft er dan ook naar diversiteit en excellentie met elkaar te verbinden.

De summercourse, waaraan ook docenten van de Universiteit van Californië (UCLA) bijdragen, is een goede voorbereiding op elke studie. De aankomende VU studenten krijgen acht dagen les van professoren, trainers en VU studenten die hen een ‘vliegende start' op de VU aan zullen bieden. De ontmoeting en dialoog met andere studenten en culturen is daarbij een inspirerend element.

Tijdens deze summercourse werken de studenten aan een essay over hun levensverhaal en doen ze onderzoek naar hun eigen biografie als ‘eerste generatie student'. Op de slotavond, 2 september, wordt bekend gemaakt wie het beste essay heeft geschreven gedurende de summercourse. Het is een feestelijke bijeenkomst, een Iftar, in het bijzijn van ouders, professoren en studenten.

Er treden enthousiaste gastsprekers op uit binnen- en buitenland, afkomstig uit de multiculturele en academische gemeenschap. Schrijfster Renate Dorrestein zal de levensverhalen met de studenten omvormen tot een kunstwerk.
Categorie:
Tag(s):