zaterdag, 16. januari 2010 - 19:24

VVD wil 100 verstikkende wetten en regels schrappen

Groningen

Het goede voornemen van de VVD voor 2010 is om 100 wetten en regels afgeschaft te krijgen en 43 wetten en regels te vereenvoudigen. Dit levert een grote administratieve lastenbesparing op en zal de Nederlandse samenleving weer lucht geven. Minder regels betekent ook dat de regels die er zijn beter nageleefd en gehandhaafd kunnen worden.

Minder regels betekent ook dat de regels die er zijn beter nageleefd en gehandhaafd kunnen worden

Met het afschaffen van de 100 wetten en regels wordt beoogd de besluitvorming in Nederland te stroomlijnen en de omvang van de overheid te beperken.
Provincie:
Tag(s):