vrijdag, 19. maart 2010 - 9:35

VVD wil stoppen met ‘natuurexperiment’ Oostvaardersplassen

Almere

In dit afgesloten natuurgebied worden de dieren aan hun lot overgelaten met als gevolg overpopulatie en in de winter van de honger langzaam stervende dieren.

Woordvoerster Snijder riep minister Verburg van LNV op de aangenomen motie van de VVD ingediend tijdens het vorige debat over de Oostvaardersplassen in januari alsnog uit voeren. Deze motie houdt in dat de populatie dieren in het afgesloten gebied aangepast moet worden aan de hoeveelheid voedsel (draagkracht) in het gebied. Volgens de VVD is het treurig dat de minister blijft geloven in het beleid van Staatsbosbeheer dat alleen gestoeld is op ideologische grondslag, waarbij elk maatschappelijk draagvlak ontbreekt.

Woordvoerster Snijder:”De VVD wenst niet verantwoordelijk te zijn voor de van de hongerdood stervende dieren en daarmee een afschuwelijk lijden van zoveel dieren. De VVD spreekt de minister van LNV er dan ook op aan dat door het niet uitvoeren van de motie zij wel verantwoordelijk is voor het ondraaglijk lijden van vele honderden dieren.”

Wel is Janneke Snijder blij met de toezegging van de minister van LNV op een ingediende motie van de VVD om de evaluatie van het beleid in de Oostvaarderplassen, die gepland stond voor 2011, al dit voorjaar te starten. Na deze toezegging heeft Janneke Snijder deze motie dan ook ingetrokken.
Provincie:
Tag(s):