dinsdag, 30. maart 2010 - 9:07

VVN komt met meldpunt verkeersonveiligheid

Utrecht

Bezorgde burgers kunnen Veilig Verkeer Nederland (VVN) via een nieuw landelijk meldpunt waarschuwen voor verkeerssituaties waar zij het 'bijna of daadwerkelijk mis zien gaan'. Het gaat om verkeerd geplaatste zebrapaden, onveilige situaties rond trambanen, wegen in woonwijken waar te hard gereden kan worden of ingewikkelde rotondes.

'Formeel klopt dat allemaal, maar burgers zien terecht gevaar omdat er toch gevaar ontstaat', zegt de nieuwe VVN-directeur Linda van der Eijck.

VVN zegt dat de telefoons 'roodgloeiend' staan door meldingen uit het hele land van zulke verkeersproblemen. Het meldpunt heeft inmiddels de pilotfase achter de rug en zal nu gefaseerd landelijk worden ingevoerd. Medio volgend jaar zal er een landelijk telefoonnummer in het leven worden geroepen.

Nederland doet het relatief goed wat betreft verkeersonveiligheid in vergelijking met andere Europese landen. Toch vallen er jaarlijks zo'n 700 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Dat kan volgens VVN-directeur Van der Eijck flink omlaag.
Provincie:
Tag(s):