vrijdag, 8. januari 2010 - 14:28

Wachtlijsten in Limburgse jeugdzorg nagenoeg opgelost

Maastricht

De wachtlijsten in de provinciaal gefinancierde jeugdzorg in Limburg zijn vrijwel verdwenen. Dat heeft gedeputeerde Odile Wolfs vrijdag bekend gemaakt. Eind 2008 heeft gedeputeerde Wolfs met minister Rouvoet van Jeugd en Gezin en de provinciale instellingen voor jeugdzorg afgesproken dat wachten langer dan negen weken vanaf 1 januari 2010, tot het verleden zou moeten behoren. Op twee wachtenden (op deeltijdpleegzorg) na, is dat gelukt.

“Het resultaat mag er zijn”, zegt Odile Wolfs. “Alle professionals hebben zich maximaal ingezet. Er is een schitterende prestatie geleverd.” Uit de cijfers blijkt dat Mutsaersstichting in Venlo, Rubicon Jeugdzorg in Horn en de afdeling Limburg van de William Schrikker Pleegzorg géén wachtende jeugdigen langer dan negen weken meer hebben. Bij XONAR in Maastricht wachtten op 31 december 2009 nog twee kinderen op deeltijdpleegzorg. Voor één van deze kinderen wordt volgende week in de noodzakelijke zorg voorzien.

Bureau Jeugdzorg Limburg heeft bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling het in juli 2009 al bereikte resultaat van 0-wachtenden weten te consolideren. Op 31 december 2009 wachtten géén jeugdigen langer dan vijf dagen op de start van een onderzoek naar de (on)juistheid van een vermoeden van kindermishandeling. Indien sprake is van acute crisissituaties wordt overigens in alle gevallen direct, binnen vierentwintig uur, hulp geboden.

Medio 2009 is een topteam van deskundigen samengesteld (Taskforce jeugdzorg) die wekelijks samen bekijken hoe kinderen en jongeren die vanwege de wachtlijsten door de zorgaanbieders niet kunnen worden geholpen, toch goede hulp kunnen krijgen. Dat topteam heeft in de afgelopen maanden ruim zestig wachtende jeugdigen, toch aan hulp kunnen helpen.

Omdat de Provincie Limburg met minister Rouvoet en de provinciale jeugdzorginstellingen heeft afgesproken dat het aantal wachtenden langer dan negen weken ook op nul blijft staan, zal het aantal wachtenden maandelijks gemonitord blijven. Gelijktijdig zal de Provincie Limburg starten met het uitwerken van plannen waarmee het aantal wachtenden tot negen weken naar maximaal zes weken kan worden teruggebracht.
Provincie:
Tag(s):