dinsdag, 12. oktober 2010 - 17:05

Wandel- en fietsboulevard langs Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht

Utrecht

Het college van benw heeft dinsdag ingestemd met het definitief ontwerp voor de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht.

Er komt een wandel- en fietsboulevard, de gebruiksmogelijkheden voor bewoners van Kanaleneiland worden vergroot, de Rooseveltlaan wordt een halve meter versmald en de parkeerplaatsen en -pleinen langs deze straat worden opnieuw aangelegd. De uitvoering kan naar verwachting eind 2010 starten. Na oplevering komt er een parkcoördinator voor een periode van twee jaar. De parkcoördinator is verantwoordelijk voor het beheer van de groenstrook en het organiseren van activiteiten voor en met bewoners.

Het ontwerp voor de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal is tot stand gekomen via een intensief participatieproces met wijkbewoners. In 2008 vonden de eerste bijeenkomsten met bewoners plaats. Toen bleek dat er een grote behoefte bestond aan sport- en speelvoorzieningen. De herinrichting van de groenstrook van het Amsterdam-Rijnkanaal is een maatregel uit het wijkactieplan 'Kanaleneiland Leert!' en het Groenstructuurplan Utrecht. De herinrichting wordt gefinancierd door de gemeente, de provincie Utrecht, het Rijk en de woningcorporaties.
Provincie:
Tag(s):