dinsdag, 27. april 2010 - 16:19

Waterbeheerders bereiden zich voor op mogelijke laagwatersituatie

Den Haag

Rijkswaterstaat bereidt zich samen met de waterschappen in op een mogelijke laagwatersituatie.

De Landelijke Coördinatiecommissie voor de Waterverdeling heeft geadviseerd om op het IJsselmeer een buffervoorraad te creëren door een aangepast peilbeheer. Eerder werden de stuwen op Nederrijn en Lek al in de ‘laagwaterstand’ gezet, om een zo groot mogelijke vaardiepte voor de scheepvaart mogelijk te maken.

De wateraanvoer van de Rijn is laag voor de tijd van het jaar, hij bedraagt momenteel 1300 m3/s. Dit komt doordat het in de afgelopen maand in het stroomgebied weinig heeft geregend en de sneeuwvoorraden sterk zijn afgenomen. De aanvoer is ongeveer 1000 m3/s lager dan normaal is voor eind april. Deze week wordt weinig regen verwacht in het stroomgebied van de Rijn, waardoor de afvoer verder zal afnemen, tot ongeveer 1200 m3/s in het weekend. Eind deze week wordt enige regen verwacht, waardoor na het weekend een lichte toename in de Rijnafvoer mogelijk is.

De afvoer van de Maas bedraagt rond 100 m3/s. Dit is normaal voor de tijd van het jaar. Droogteproblemen rond de Maasafvoer worden niet verwacht.

Op dit moment kan nog aan alle watervraag vanuit de Rijn en het IJsselmeer worden voldaan. Nu het groeiseizoen nu op gang komt zal de watervraag vanuit de landbouw snel toenemen. Rijkswaterstaat blijft daarom alert op het verloop van de rivieraanvoer en de watervraag, en zal zo nodig verdere maatregelen nemen.
Provincie:
Tag(s):