zaterdag, 8. mei 2010 - 15:48

Waterschap controleert op illegaal storten afval in Roer

Roermond

Het Waterschap Roer en Overmaas gaat het illegaal storten van (tuin)afval in de Roer scherper controleren. De vuilvangconstructie van de ECI-waterkrachtcentrale in Roermond is de laatste weken opvallend vaak verstopt door de grote hoeveelheden snoeihout die door het water van de Roer worden meegevoerd. Alle omwonenden van de ECI-centrale hebben een brief ontvangen om ze op de ongewenste situatie te wijzen, zo meldt het waterschap.

Bij de ECl-centrale is een vuilvangconstructie aangebracht voor het afvangen van drijfvuil dat wordt meegevoerd met het water van de Roer. Deze vuilvangconstructie is aangebracht om te voorkomen dat er drijfvuil (afval) in de turbine van de ECl-waterkrachtcentrale terecht komt. Via een automatisch systeem wordt het drijfvuil uit de Molentak van de ECl-centrale verwijderd, in een container opgeslagen en door het waterschap afgevoerd. De laatste weken constateert het waterschap dat er grote hoeveelheden tuinafval (takken, maaisel enz.) via de vuilvangconstructie in de container terechtkomen. De aard en hoedanigheid van het afval wijzen erop dat het afval in de directe omgeving van de ECl-centrale in de Roer wordt gegooid.

Het storten van (tuin-)afval is verboden op grond van de Waterwet en de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas. Het waterschap zal extra gaan controleren op het storten van (tuin-)afval in de Roer in de directe nabijheid van de ECl-centrale. Als het waterschap constateert dat (tuin-)afval in de Roer of zijbeken wordt gestort, dan zal het waterschap strafrechtelijk (proces-verbaal) en/of bestuursrechtelijk optreden.
Provincie:
Tag(s):