donderdag, 7. januari 2010 - 20:01

Waterschap legt vaarverbod op

Het waterschap Noorderzijlvest heeft tot nader order een vaarverbod ingesteld voor alle vaarwegen in het beheergebied van het waterschap.

Scheepvaartverkeer kan met vorst schade veroorzaken aan taluds, beschoeiingen en andere kunstwerken van het waterschap. Met het vaarverbod proberen we schade zoveel mogelijk te beperken.
Veilig op het ijs

Het waterschap adviseert dringend om in de buurt van gemalen en zuiveringen niet op het ijs te komen. Bij gemalen die aanslaan wordt water onder de ijsvloer weggetrokken of er juist onder gepompt. Dat maakt het ijs bijzonder zwak, terwijl dat niet altijd te zien is. Zuiveringsinstallaties lozen relatief warm water op de kanalen en dat maakt de ijslaag aanzienlijk dunner dan elders. Schaatsers kunnen het ijs bij gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties dus beter mijden.
Provincie:
Tag(s):