donderdag, 26. augustus 2010 - 17:07

Waterschap regelt zandzakken tegen wateroverlast Amersfoort

Amersfoort

De hevige regenval van donderdag heeft op diverse plaatsen in het werkgebied van Vallei & Eem tot wateroverlast geleid waaronder Amersfoort. Het waterschap heeft de locaties in beeld en bewaakt de ontwikkeling van de waterstanden.

Zandzakken
Inmiddels brengt het waterschap zandzakken naar de straten Het Geheugen en De Ontmoeting in Amersfoort om wateroverlast in de woningen zo veel mogelijk te voorkomen.

In het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem is in de achterliggende 24 uur 40 tot 70 mm neerslag gevallen. Deze neerslagintensiteit is extreem. Het KNMI voorspelt voor de komende nacht nog meer neerslag. De neerslagintensiteit is plaatselijk zeer verschillend.

Inmiddels heeft het waterschap ook het oude stoomgemaal Hertog Reijnout (gemeente Nijkerk) ingezet om het water weg te krijgen. Vrijdagochtend zal het gemaal op volle toeren draaien.

Ook in andere gemeenten heeft men het extreem druk met het afvoeren van het regenwater.

Maatregelen
De watertoets is een belangrijk instrument om water mee te laten tellen. Kwelwater kan voor grote overlast zorgen. Daarom plaatsen waterschappen bij hoogwater op veel plaatsen pompen die het water weer over de dijk pompen. Om wateroverlast van beken te voorkomen voeren de waterschappen verbeteringsprojecten uit. Waar er geen ruimte is om beken breder te maken is de aanleg van regenwaterbuffers een goed alternatief.

Watersysteem
Het Nederlandse watersysteem is een ingenieus netwerk van dijken, sloten, kanalen, gemalen, stuwen en zuiveringsinstallaties, dat het overtollige water afvoert, water voor natuur en landbouw regelt en de waterkwaliteit op orde houdt. Dit systeem is voor de gewone burger vrijwel onzichtbaar. Honderden professionals van de waterschappen en Rijkswaterstaat bedienen en onderhouden dit dagelijks voor ons allemaal.
Provincie:
Tag(s):