vrijdag, 12. maart 2010 - 10:13

Waterschap ruimt zwerfafval uit Jeker

Maastricht

Waterschap Roer en Overmaas heeft afgelopen week de Noordelijke Jeker in Maastricht opgeschoond. Dit leidde tot de vondst van zeventien fietsen, drie winkelwagens en veel ander niet definieerbare objecten en afval.

De kosten voor het opruimen van zwerfafval nemen elk jaar toe. Alleen al het Waterschap Roer en Overmaas geeft jaarlijks meer dan 150.000 euro uit aan het opruimen van zwerfafval langs en in beken, regenwaterbuffers en kaden. Hetzelfde beeld is te zien bij andere overheden en terreinbeheerders. Het veranderen van het gedrag van mensen moet uiteindelijk de hoeveelheid zwerfvuil in Limburg net minstens 20% verminderen. Afgelopen jaar zijn daarvoor o.a. opruimacties georganiseerd met scholieren in o.a. Nieuwstadt, Heerlen en Stevensweert.
Provincie:
Tag(s):