zaterdag, 26. juni 2010 - 21:01

Waterschap stelt beregeningsverbod in voor Noord- en Midden-Limburg

Venlo

Waterschap Peel en Maasvallei heeft besloten dat vanaf maandag 28 juni 07.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag. Dit komt door de droogte en warmte van de afgelopen dagen. Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende voorraad te behouden voor de warme en droge periode die wordt verwacht.

Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit alle beken in Noord- en Midden-Limburg met uitzondering van de beken die in de regel altijd voldoende afvoer hebben. Dat zijn met name de Niers, de Swalm en de benedenstroomse gedeelten van de Heukelomsebeek, de Eckeltsebeek, de Neerbeek en de Oostrumsche beek. Het verbod geldt ook niet voor onttrekkingen met pompen waarvan de capaciteit gelijk aan of kleiner is dan 5 m³ per uur voor het vullen van een buffervoorziening. Deze uitzondering is met name gemaakt ten behoeve van de beregening van gevoelige teelten. De bedoeling is dat door middel van zo'n kleine pomp gedurende de gehele dag een buffervoorziening kan worden gevuld. Vanuit deze buffervoorziening kan dan toch beregend worden. Daarnaast geldt het verbod niet voor onttrekkingen met weidepompen ten behoeve van veedrenking. Tenslotte geldt het verbod niet voor onttrekkingen uit het grondwater.

Het waterschap heeft alle circa 600 personen die een vergunning hebben voor het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk geïnformeerd over het verbod. Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Ze zullen komende tijd veel aanwezig zijn in het gebied en controles uitvoeren vanuit de lucht. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2010.

Het waterschap houdt de komende tijd het water zoveel mogelijk vast in de beken door stuwen dicht te zetten en met gemalen zoveel mogelijk water vanuit de Maas naar de beken toe te voeren.
Provincie:
Tag(s):