dinsdag, 20. april 2010 - 16:10

Werkbezoek Prins van Oranje aan KEMA

Arnhem

Prins Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan KEMA in Arnhem.

KEMA is wereldwijd actief in de energiesector en onder meer gespecialiseerd in business en technische consultancy. Daarnaast biedt het bedrijf hoogwaardige dienstverlening op het gebied van metingen, inspecties, testen en certificatie. Rode draad van het bezoek vormde de energiewaardeketen, waarbij elementen als strategie en beleid, productie, transport, distributie en eindgebruik aan bod kwamen.

Tijdens het bezoek werd de Prins van Oranje onder meer geïnformeerd over efficiënte en decentrale elektriciteitsopwekking, waarbij energienetwerken een belangrijke rol spelen. Zowel op het niveau van individuele huishoudens in wijken, steden en provincies, als op (inter-)nationaal niveau is een ’slim’ geschakeld energienetwerk een hulpmiddel om bijvoorbeeld balans bij piekbelasting te realiseren.

Verder kwam het testen van de energie-infrastructuur aan bod en werd ingegaan op de ZEPP-industrie (Zero Emission Power Plants), die beoogt de milieueffecten van energieproductie te beperken.
Provincie:
Tag(s):