donderdag, 22. april 2010 - 10:27

Werkgelegenheid in Heerenveen groeit fors

Heerenveen

Ondanks de economische crisis is de werkgelegenheid in Heerenveen toegenomen. De groei lag in de periode april 2008-april 2009 op ruim 500 banen Dit is van alle Friese gemeenten de grootste absolute groei. De procentuele toename in Heerenveen lag op 2,6%.

De provincie Fryslân stelt jaarlijks een overzicht op van de werkgelegenheids- ontwikkeling. Onlangs zijn de meest actuele cijfers (over de periode april 2008-april 2009) bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat, ondanks de economische crisis, de werkgelegenheid iets is toegenomen. De impact van de recessie zal zich naar verwachting in de volgende periode duidelijker manifesteren.

In heel Fryslân lag de groei van banen op zo'n 600, een groei van 0,3%. Diverse gemeenten zagen hun werkgelegenheid dalen, bijvoorbeeld Leeuwarden met circa 475, en Sneek met bijna 100.

De groei van ruim 500 banen in Heerenveen is geconcentreerd in een aantal sectoren. Met name de zakelijke dienstverlening, onderwijs, zorg en overige dienstverlening lieten een positieve ontwikkeling zien. De werkgelegenheid in de financiële instellingen en de handel en reparatie is gedaald.
Provincie:
Tag(s):